אנטנה הפקות - שאול בצר 

רח' י.ל גורדון 50

תל אביב 6439409
 

עוסק מורשה  023068034
תיק ניכויים  936184118

 

אנטנה משרד    antenna.tv.pro@gmail.com

שאול בצר         sbetser@gmail.com
גליה שפרינג      galiaspring@gmail.com

הילה בשן          hilabashan10@gmail.com