משרד הכלכלה והתעשייה 
במאי: גון בן ארי

מפיקים: שאול בצר, הילה בשן - אנטנה הפקות